Motorka na splátky - návod ako na to

Pri financovaní kúpy motorky vám ponúkame hneď niekoľko možností. Motocykel si môžete u nás kúpiť prostredníctvom klasického spotrebiteľského úveru formou nákupu na splátky alebo formou leasingového spotrebného úveru.

Motorka na splátky – QUATRO

Motorka na splátky od Quatra je dalšou alternatívou financovania nákupu. Táto spoločnosť patrí do bankovej skupiny VÚB - INTESA SANPAOLO. Nákup na splátky môžete využiť pri nákupe tovaru v celkovej cene od 100 € do 5.000 €. Pri nákupe nad 5.000€ budete posudzovaný individuálne a v takomto prípade si spoločnosť môže vyžiadať predloženie aj ďalších dokladov.

Doklady potrebné na nákup motorky na splátky:

Zamestnanci v trvalom pracovnom pomere

 • kópia platného občianskeho preukazu (vyhotovená z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas, či služobný preukaz policajta, vojaka z povolania)
 • kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme (potvrdenie musí byť na tlačive spoločnosti)

SZČO (živnostník)

 • kópia platného občianskeho preukazu (vyhotovená z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas)
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné

Starobný alebo výsluhový dôchodcovia

 • kópia platného občianskeho preukazu (vyhotovená z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas, či služobný preukaz policajta, vojaka z povolania)
 • rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení, či znížení dôchodku alebo kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ. Spoločnosť akceptuje tiež potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku

 

Financovanie cez ČSOB Leasing

Tento úver slúži na leasingové financovanie motorky. Zákazník platí na začiatku akontáciu, poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. V jednotlivých splátkach je zahrnutá hodnota úveru, úrok a poistné.

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s s vami zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia späť na ČSOB Leasing, a.s.. Zjednodušene povedané, motorka sa stane vašim majetkom až po splatení všetkých záväzkov voči leasingovej spoločnosti.

Doklady potrebné na predloženie

Fyzická osoba – nepodnikateľ

 • občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list)
 • potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo výpis z bankového účtu za posledné tri mesiace, z ktorého je zrejmý príjem žiadateľa (výpis účtu na ktorý je vám poukazovaná mzda)

Fyzická osoba – podnikateľ

 • občiansky preukaz splnomocnenej osobydruhý doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie IČ DPH  (iba ak vám bolo pridelené)
 • výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát
 • na originálnom tlačive daňové priznanie potvrdené daňovým úradom, poprípade potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Právnická osoba

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby a iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 •  výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 •  osvedčenie IČ DPH
 •  súvaha na originálnom tlačive
 •  výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 •  daňové priznanie potvrdené daňovým úradom, poprípade potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

 

Návod ako na to + príklad vyzerá nákup motorky na splátky

Aby ste mali lepšiu predstavu ako môže vyzerať konkrétne prefinancovanie, ponúkneme vám hypotetický príklad nákupu motorky na splátku s 0 % navýšením. Nákup prebehne jednoducho. V našej predajni požiadate o úver, doložíte požadované doklady a po schválení úveru podpíšete zmluvu. Následne zložíte prípadnú akontáciu (prvú platbu za motorku) a môžete na novučičkej mašine odfrčať na prvú dobrodružnú jazdu.

A ako to vyzerá v číslach? Cena motorky, napríklad KTM 390 Duke  je po zľave 4 689 €. Akontáciu ste sa rozhodli zložiť v sume 2 000 €, takže zvyšok ceny bude rozložený do 18 mesačných splátok v hodnote 149,38 €. (Uvedený príklad samozrejme nie je zárukou na schválenie úveru).

Vy si vyberte motorku, my vám navrhneme najvýhodnejšiu alternatívu

Motorka na splátky nie je žiadna veda. Ak vás naša ponuka zaujala, nečakajte a zašlite nám konkrétny typ motocykla alebo tovaru o ktorý máte záujem. Uveďte výšku prípadnej akontácie, výšku i počet splátok aké by vám vyhovovali a my vám v krátkom čase zašleme predbežnú kalkuláciu. Samozrejme budeme pre vás vyberať tú najvýhodnejšiu alternatívu financovania. Napísať nám môžete na info@adamoto.eu alebo nám zavolajte na telefónne číslo 0917 195 793.

Zpět